Opgaven lød sådan:

Vi blev tilkaldt til manglende lys i indsejlingen, og konstaterede at kablet til indsejlingslyset var defekt. Da området stod foran en snarlig byggeplads, var det ikke muligt at fremføre nyt forsyningskabel. Løsningen faldt derfor på et alternativt produkt med solcellebelysning.

Sådan blev den løst:

I samarbejde med MaritimConsult, blev der valgt en batteripakke til en SPB 100 Solcellelanterne. Lanternen blev udskiftet med en mindre LED projektør. Batteripakken er indbygget i en hård kasse af plast, og rammen og solceller er beklædt for beskyttelse mod det hårde miljø.

Batterikassen blev monteret på stensætningen, og LED projektøren på den eksisterende mast.

Den ansvarlige på opgaven:

​Flemming Kock

Opgaven blev løst i samarbejde med:

 
 
 
 

Hvem arbejdede på opgaven:

Steen Pedersen